SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
Iskusni i stručni lekari kao garancija dobre dijagnostike i uspešnog lečenja
marija-dimcic

Dr Marija Dimčić, radiolog

Prim. dr Marija Dimčić je radiolog za ogromnim iskustvom koje je stekla višedecenijskim radom u Kliničkom centru Srbije. Kao saradnik SOLDO MEDICINE angažovana je na tumačenju nalaza dobijenih mamografom i ultrazvukom.
Ima zvanje primarijusa i doktorat medicinskih nauka iz oblasti radiologije.

predrag-ostojic

Dr Igor Đorić, radiolog

Doktor medicinskih nauka dr Igor B. Đorić U Poliklinici “Soldo medicina” angažovan je kao stalni saradnik – specijalista radiologije.

Od početka specijalizacije radi u Kliničkom centru Srbije u Klinici za neurohirurgiju na multidetektorskom (MDCT) skeneru najnovije generacije.

Magistarski rad odbranio je 2004. godine (Tema: “Vrednost kompjuterizovane tomografije (CT) grudnog koša u određivanju stadiijuma karcinoma bronha”) , a zvanje specijaliste iz oblasti radiologije stekao je 2006. godine.

Doktor medicinskih nauka postao je 2016. godine, takodje na temu primene komjuterizovane tomografije (CT).

stevic-ruza

Dr Ruža Stević, radiolog, subspecijalista UZV

Prof. dr Ruža Stević je završila specijalizaciju iz radiologije 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod naslovom „Značaj i perspektive određivanja acido-baznog statusa fetusa“ je odbranila 1990, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj ehotomografije u dijagnostici povreda mekih tkiva ekstremiteta“  1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zvanje subspecijaliste ultrazvuka u medicini stekla je 1997. godine.

Zaposlena je u Centru za radiologiju i MR u Kliničkom centru Srbije od 1994. godine gde obavlja funkciju načelnika odeljenja kliničke radiologije.

sojic-rajcic

Snežana Filipović, pulmolog

Dr Snežana Filipović Stepić završila je Medicinski fakulteta 1991. godine, a nakon toga i specijalizaciju iz pneumoftiziologije (2000. god) i subspecijalizaciju iz pulmologije, 2010. Od 1993. godine zaposlena je u Kliničkom centru Srbije.

Član je Udruženja za sarkoidozu Srbije, Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Evropskog respiratornog udruženja.

djurovic

Dr Predrag Đurović, ginekolog

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao u prospektivnoj studiji “Značaj PW Dopplera u otkrivanju zastoja u rastu fetusa” 2000 god .

Do 1999. godine radio kao načelnik odeljenja operativnog steriliteta GAK Priština. Od 2000-2008. godine radio je u GAK-u Višegradskoj, kao načelnik odeljenja konzervativnog steriliteta.

Od 2008. radi u Bolnici za ginekologiju i gkušerstvo KBC Zemun, a 2012. izabran je za načelnika Akušerske službe ove bolnice.

U SOLDO MEDICINI radi sve vrste ginekoloških pregleda, kao i HSG.

Dr Vlastimir Ilić, urolog

Dr Vlastimir Ilić, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. godine, a posle obaveznog kliničkog staža i specijalizaciju iz urologije 1992. godine u KBC Dr Dragiša Mišović.

Od 2004. godine do danas je načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede, a kao specijalista iz urologije radi ultrazvučnu dijagnostiku (celog abdomena) i hirurške intervencije i procedure.

jasminka-sojic

Dr Jasminka Šojić Rajčić, imunolog-alergolog

Prim. dr sci. med. Jasminka Šojić Rajčić je saradnik SOLDO MEDICINE u oblasti imunologije i alergologije. Zaposlena je u Kliničkom centru Srbije od 1993. godine. Magistarski rad (klinička i eksperimentalna bakteriologija) odbranila je 1995, a specijalistički ispiti iz interne medicine 1997. Doktorat iz oblasti alergologije odbranila je 2004. godine, od kada obavlja funkciju šefa dnevne bolnice Klinike za alerglogiju i imunologiju.

Zvanje primarijusa stekla je 2005. godine.

djordje-nikcevic

Dr Đorđe Nikčević, kardiolog

Dr Đorđe Nikčević, stalni saradnik SOLDO MEDICINE, specijalizirao je internu medicinu (1996), a 2007. godine i subspecijalizaciju kardiologije.

Od 1992. do 2001. godine radio je na Klinici za kardio-vaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije.  Nakon toga se bavio se privatnom praksom, prvo u vlastitoj ordinaciji, a nakon toga kao stalni član lekarske ekipe SOLDO MEDICINE.

olivera-ostojic

Dr Olivera Ostojić, pedijatar

Dr Olivera Ostojić ima dugo iskustvo lekara-pedijatra: od 1993. godine radila je u Dečjoj bolnici za plućne bolesti i TB, a 2005. godine postala i načelnik odeljenja intezivne nege. Od 2014. godine je na mestu upravnice Dečje bolnice za plućne bolesti i TB. Usavršavala su u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj i bila učesnik nekoliko projekata vezanih za probleme astme i alergijske bolesti kod dece.

U SOLDO MEDICINI radi dijagnostiku i terapiju alergijskih bolesti kod dece u saradnji sa Dr Ljubom Pavićević, specijalistom za ORL i doc. dr Svetlanom Popadić, dermatologom.

Dr Predrag Ostojić, reumatolog

ostojic-kadar-copyAsist. dr sci. med. Predrag Ostojić, diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1999. godine,  a magistarsku tezu odbranio je 2003. godine.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2004. godine, a četiri godine kasnije završio je i subspecijalizaciju.

Doktorsku  disertaciju odbranio je 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Dr Ostojić zaposlen je u Institutu za reumatologiju u Beogradu od aprila 2000. godine. 2011. godine izabran je za asistenta na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Autor je ili koautor oko 90 stručnih radova iz oblasti reumatologije, od toga je 20 u celini objavljeno u međunarodnim stručnim časopisima

dr-branimir-kraljevic

Dr Branimir Kraljević, ortoped-traumatolog

Prim. dr Branimir Kraljević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974. godine. Od 1977. radi na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti “Banjica”. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom položio je 1982 godine, a zvanje primarijusa je stekao 1993.

Od 1993. bio je načelnik Odeljenja za gerijatrijsku ortopediju i hirurgiju reumatizma, gde je, sem standardnog hirurškog rada, angažovan na usavršavanju organizacije službe i na edukaciji mladih kolega.

Član je Svetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT), kao i domaćih udruženja (Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija i Srpska traumatološka asocijacija). Autor je ili koautor više radova objavljenih u domaćim i stranim referentnim časopisima.

milka-cupac

Dr Milka Cupać, fizijatar

Dr Milka Cupać je dugogodišnji stalno zaposleni lekar – specijalista fizijatarije u SOLDO MEDICINI.  Završila je specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije (1985) i sada ima već tridesetogodišnje iskustvo koje je sticala u centrima za rehabilitaciju. U SOLDO MEDICINI radi od 1994. godine.

igor-djoric

Dr Janko Pralica, hirurg – onkolog

Dr Janko Pralica, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1973. godine, a nakon toga specijalizirao opštu hirurgiju.

Od 1977. do 2013. godine radio je u Onkološkom Institutu  (danas Institut za onkologiju i radiologiju), gde je obavljao funkcije šefa odseka za melanome i tumore mekih tkiva i šefa operacionih sala. U SOLDO MEDICINI bavi se onkološkom dijagnostikom mladeža i dojki.

Publikovao više naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.