SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
RAK DOJKE JE IZLEČIV AKO SE OTKRIJE NA VREME

Svake godine od raka dojke u Srbiji oboli više od 4.000 žena,  a za više od 1.600 tih slučajeva se ispostavi da su neizlečivi. Najveća stopa dijagnostikovanih tumora dojke je kod žena između 65. i 69. godine, sledi populacija od 50-64. godine, dok je među ženama mlađim od 50. godina procenat otkrivenih slučajeva 20 % (svaka peta).mammografija2

Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene neopipljive ili kada je veličina tumora manja od jednog centimetra. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi mogućnost izlečenja je najveća, u čak 80 odsto slučajeva.. U razvijenim zemljama se rak otkrije u ranoj fazi u skoro 90 odsto slučajeva, a kod nas samo kod 30 odsto žena.

Mamografija je radiološka  neinvanzivna metoda snimanja dojki uz pomoć koje se mogu otkriti promene u dojci pre nego što se one mogu napipati. Na taj način se mogu otkriti maligni tumori kod žena starijih od 50 godina i do dve godine pre nego što se promene mogu osetiti ili napipati. U razvijenim zemljama uspeh u blagovremenom otkrivanju tumora postiže se u čak 85 do 90 odsto slučajeva.

Postoje dve vrste mamografskih pregleda:

– skrining mamografija je mamografski pregled dojki kod žena koje nemaju nikakve simptome ili promene na dojkama. Cilj je otkrivanje raka dojke u ranoj fazi kada je tumor toliko mali da se ne može napipati;

– dijagnostička mamografija je mamografski pregled dojki kod žena koje imaju određene tegobe koje bi mogle ukazivati na rak dojke.

Žene u mlađoj životnoj dobi treba da rade samopregled dojki od dvadesete godine jednom mesečno, klinički pregled i ultrazvuk dojke po preporuci lekara. Posle četrdesete godine savetuje se mamografija dojki jednom u 24 meseca ili češće, ako lekar proceni. Ženama starijim od pedeset godina preporučuje se mamografija svake godine.