SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
Iskusni i stručni lekari kao garancija dobre dijagnostike i uspešnog lečenja

Dr Marija Dimčić, radiolog

Prim. dr Marija Dimčić je radiolog za ogromnim iskustvom koje je stekla višedecenijskim radom u Kliničkom centru Srbije. Kao saradnik SOLDO MEDICINE angažovana je na tumačenju nalaza dobijenih mamografom i ultrazvukom.
Ima zvanje primarijusa i doktorat medicinskih nauka iz oblasti radiologije.

Dr Igor Đorić, radiolog

Doktor medicinskih nauka dr Igor B. Đorić U Poliklinici “Soldo medicina” angažovan je kao stalni saradnik – specijalista radiologije.

Od početka specijalizacije radi u Kliničkom centru Srbije u Klinici za neurohirurgiju na multidetektorskom (MDCT) skeneru najnovije generacije.

Magistarski rad odbranio je 2004. godine (Tema: “Vrednost kompjuterizovane tomografije (CT) grudnog koša u određivanju stadiijuma karcinoma bronha”) , a zvanje specijaliste iz oblasti radiologije stekao je 2006. godine.

Doktor medicinskih nauka postao je 2016. godine, takodje na temu primene komjuterizovane tomografije (CT).

Dr Ruža Stević, radiolog, subspecijalista UZV

Prof. dr Ruža Stević je završila specijalizaciju iz radiologije 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod naslovom „Značaj i perspektive određivanja acido-baznog statusa fetusa“ je odbranila 1990, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj ehotomografije u dijagnostici povreda mekih tkiva ekstremiteta“  1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zvanje subspecijaliste ultrazvuka u medicini stekla je 1997. godine.

Zaposlena je u Centru za radiologiju i MR u Kliničkom centru Srbije od 1994. godine gde obavlja funkciju načelnika odeljenja kliničke radiologije.

Snežana Filipović, pulmolog

Dr Snežana Filipović Stepić završila je Medicinski fakulteta 1991. godine, a nakon toga i specijalizaciju iz pneumoftiziologije (2000. god) i subspecijalizaciju iz pulmologije, 2010. Od 1993. godine zaposlena je u Kliničkom centru Srbije.

Član je Udruženja za sarkoidozu Srbije, Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Evropskog respiratornog udruženja.

Dr Predrag Đurović, ginekolog

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao u prospektivnoj studiji “Značaj PW Dopplera u otkrivanju zastoja u rastu fetusa” 2000 god .

Do 1999. godine radio kao načelnik odeljenja operativnog steriliteta GAK Priština. Od 2000-2008. godine radio je u GAK-u Višegradskoj, kao načelnik odeljenja konzervativnog steriliteta.

Od 2008. radi u Bolnici za ginekologiju i gkušerstvo KBC Zemun, a 2012. izabran je za načelnika Akušerske službe ove bolnice.

U SOLDO MEDICINI radi sve vrste ginekoloških pregleda, kao i HSG.

Dr Vlastimir Ilić, urolog

Dr Vlastimir Ilić, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. godine, a posle obaveznog kliničkog staža i specijalizaciju iz urologije 1992. godine u KBC Dr Dragiša Mišović.

Od 2004. godine do danas je načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede, a kao specijalista iz urologije radi ultrazvučnu dijagnostiku (celog abdomena) i hirurške intervencije i procedure.

Dr Jasminka Šojić Rajčić, imunolog-alergolog

Prim. dr sci. med. Jasminka Šojić Rajčić je saradnik SOLDO MEDICINE u oblasti imunologije i alergologije. Zaposlena je u Kliničkom centru Srbije od 1993. godine. Magistarski rad (klinička i eksperimentalna bakteriologija) odbranila je 1995, a specijalistički ispiti iz interne medicine 1997. Doktorat iz oblasti alergologije odbranila je 2004. godine, od kada obavlja funkciju šefa dnevne bolnice Klinike za alerglogiju i imunologiju.

Zvanje primarijusa stekla je 2005. godine.

Dr Đorđe Nikčević, kardiolog

Dr Đorđe Nikčević, stalni saradnik SOLDO MEDICINE, specijalizirao je internu medicinu (1996), a 2007. godine i subspecijalizaciju kardiologije.

Od 1992. do 2001. godine radio je na Klinici za kardio-vaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije.  Nakon toga se bavio se privatnom praksom, prvo u vlastitoj ordinaciji, a nakon toga kao stalni član lekarske ekipe SOLDO MEDICINE.

Dr Olivera Ostojić, pedijatar

Dr Olivera Ostojić ima dugo iskustvo lekara-pedijatra: od 1993. godine radila je u Dečjoj bolnici za plućne bolesti i TB, a 2005. godine postala i načelnik odeljenja intezivne nege. Od 2014. godine je na mestu upravnice Dečje bolnice za plućne bolesti i TB. Usavršavala su u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj i bila učesnik nekoliko projekata vezanih za probleme astme i alergijske bolesti kod dece.

U SOLDO MEDICINI radi dijagnostiku i terapiju alergijskih bolesti kod dece u saradnji sa Dr Ljubom Pavićević, specijalistom za ORL i doc. dr Svetlanom Popadić, dermatologom.

Dr Predrag Ostojić, reumatolog

ostojic-kadar-copyAsist. dr sci. med. Predrag Ostojić, diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1999. godine,  a magistarsku tezu odbranio je 2003. godine.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2004. godine, a četiri godine kasnije završio je i subspecijalizaciju.

Doktorsku  disertaciju odbranio je 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Dr Ostojić zaposlen je u Institutu za reumatologiju u Beogradu od aprila 2000. godine. 2011. godine izabran je za asistenta na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Autor je ili koautor oko 90 stručnih radova iz oblasti reumatologije, od toga je 20 u celini objavljeno u međunarodnim stručnim časopisima

Dr Branimir Kraljević, ortoped-traumatolog

Prim. dr Branimir Kraljević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974. godine. Od 1977. radi na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti “Banjica”. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom položio je 1982 godine, a zvanje primarijusa je stekao 1993.

Od 1993. bio je načelnik Odeljenja za gerijatrijsku ortopediju i hirurgiju reumatizma, gde je, sem standardnog hirurškog rada, angažovan na usavršavanju organizacije službe i na edukaciji mladih kolega.

Član je Svetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT), kao i domaćih udruženja (Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija i Srpska traumatološka asocijacija). Autor je ili koautor više radova objavljenih u domaćim i stranim referentnim časopisima.

Dr Milka Cupać, fizijatar

Dr Milka Cupać je dugogodišnji stalno zaposleni lekar – specijalista fizijatarije u SOLDO MEDICINI.  Završila je specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije (1985) i sada ima već tridesetogodišnje iskustvo koje je sticala u centrima za rehabilitaciju. U SOLDO MEDICINI radi od 1994. godine.