SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
Dr Igor Đorić, radiolog

Doktor medicinskih nauka dr Igor B. Đorić U Poliklinici “Soldo medicina” angažovan je kao stalni saradnik – specijalista radiologije.

Od početka specijalizacije radi u Kliničkom centru Srbije u Klinici za neurohirurgiju na multidetektorskom (MDCT) skeneru najnovije generacije.

Magistarski rad odbranio je 2004. godine (Tema: “Vrednost kompjuterizovane tomografije (CT) grudnog koša u određivanju stadiijuma karcinoma bronha”) , a zvanje specijaliste iz oblasti radiologije stekao je 2006. godine.

Doktor medicinskih nauka postao je 2016. godine, takodje na temu primene komjuterizovane tomografije (CT).