SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
Dr Ruža Stević, radiolog, subspecijalista UZV

Prof. dr Ruža Stević je završila specijalizaciju iz radiologije 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod naslovom „Značaj i perspektive određivanja acido-baznog statusa fetusa“ je odbranila 1990, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj ehotomografije u dijagnostici povreda mekih tkiva ekstremiteta“  1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zvanje subspecijaliste ultrazvuka u medicini stekla je 1997. godine.

Zaposlena je u Centru za radiologiju i MR u Kliničkom centru Srbije od 1994. godine gde obavlja funkciju načelnika odeljenja kliničke radiologije.