SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
MULTISLAJSNI SKENER

Multislajsni Skener Beograd

multislajsni-skener-beograd

Zakazivanje, snimanje i tumačenje završavaju se u jednom danu.  
Primenom savremenog CT aparata do pouzdane dijagnoze uz minimalnu dozu zračenja. Nalaz za 60 minuta.

Zakazivanje, snimanje i tumačenje završavaju se u jednom danu. Pregledi obuhvataju:

Pregled endokranijuma (glave)
Pregled paranazalne šupljine (sinusi)
Pregled temporalne kosti (srednje i unutrašnje uho)
Pregled orbita (očne duplje)
Pregled hipofize
Pregled vrata
Pregled toraksa (grudni koš)
Pregled abdomena
Pregled male karlice
Pregled cervikalne kičme (vratna kičma)
Pregled torakalne kičme (grudna kičma)
Pregled lumbosakralne kičme (slabinska kičma)
Pregled karlice (koštani aspekt)
Pregled zglobova (rame, lakat, kuk, koleno, ručni zglob, skočni zglob)
Pregled cele kičme i karlice (kod sumnje na maligni mijelom ili postojanje sekundarnih depozita-metastaza)
Angiografija glave (pregled krvnih sudova glave)
Angiografija vrata (pregled krvnih sudova vrata)
Angiografija glave i vrata
Angiografija gornjih ekstremiteta (ruku)
Angoigrafija donjih ekstremiteta (noge)
Aortografija (torakalna i abdominalna aorta)
Urografija (buburezi, mokraćni kanali, bešika)
Pulmonalna angiografija (plućni krvni sudovi kod sumnje na tromboemboliju pluća)