SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU

SIGURNO I BEZBEDNO U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

SOLDO MEDICINA raspolaže sa vlastitim sanitetskim vozilom - sanitetom sa svom neophodnom opremom za brz, siguran i konforan prevoz pacijenata, u zemlji i inostranstvu.

SIGURNO I BEZBEDNO U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

SOLDO MEDICINA raspolaže sa vlastitim sanitetskim vozilom - sanitetom sa svom neophodnom opremom za brz, siguran i konforan prevoz pacijenata, u zemlji i inostranstvu.