SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU
SKENER JE PRVI KORAK KA USPOSTAVLJANJU PRAVOVREMENE DIJAGNOZE

 Dr Igor Đorić, doktor medicinskih nauka i specijalista za skener, o mogućnostima najnovije generacije multislajsnih (multidetektorskih, MDCT) skenera

 

 

Kao klinički radilog-dijagnostičar, specijalista za skener sa 20 godina iskustva, uzimam sebi pravo da kažem da je skenerska dijagnostika apsolutni prioritet u uspostavljanju dijagnoze. To je pregled koji se mora uraditi pre rentgena ili ultzrazvuka jer oni često ne mogu da pokažu promene koje su odmah vidljive na skeneru. On ne sme biti poslednja dijagnostička opcija, posebno kod sumnje na maligna oboljenja, jer se bez njega gubi dragoceno vreme na snimanja koja ne mogu da daju pravu sliku mogućeg maligniteta.
GLAVA I VRAT.Skeneri najnovije generacijeobezbeđuju snimanje krvnih sudova mozga i krvnih sudova glave. To su tzv. MDCT angiografije koje su veoma bitne jer daju realnu sliku o tome da li na krvnim sudovima mozgla ili vrata postoje proširenja (aneurizme) ili, pak, suženja krvnih sudova (stenotične lezije). Na osnovu toga određuje se ne samo stepen stenoze i lokalizacija nego i moguće reprekusije po moždani parenhim u vidu manjih ili većih infarkta mozga.
Ta vrsta snimanja je veoma bitna i u cilju prevencije, jer pravovremena dijagnostika može da spreči eventuani moždani udar. To znači da bi tu vrstu snimanja trebalo da rade i uslovno zdravi ljudi, posebno oni koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu (da su u porodici imali članove koji se doživeli moždani ili srčani udar), ili imaju postojanje aneurizme-proširenja krvnog suda ne samo u mozgu nego i u grudnoj, odnosno abdominalnoj aorti).
Angiografiju glave je apsolutno neophodno uraditi kod ljudi koji imaju tegobe u vidu dugotrajnih glavobolja (koje „ne reaguju“ na analgetike), pada kapka, upornih vrtoglavica, nesvestice ili zujanje u uhu.
MOZAK, OČNA DUPLJA, SINUSI, SREDNJE I UNUTRAŠNJE UHO. Pregled mozga skenerom je takođe veoma bitan u smislu prevencije eventulnih oboljenja. Skenirtanjem mozga dobijamo informaciju o tome da li postoji neka promena koja je vezana za tzv. šlognu leziju (trag od neke traume koja se dogodila u prošlosti), postojanje tumorske lezije ili bilo koju drugu promenu, recimo proširenje komora itd.
Osim toga, u mozgu postoje još tri regije koje treba pregledati: na prvom mestu su očne duplje (indikacija su ispadi u vidnom polju, od tumora očne duplje do različitih endokrinoloških manifestacija, zadebljanje očnih mišića, povećanje masnog tkiva koje se nalazi iza očne jabučice, kao i stanje krvnih sudova, arterijskih i venskih, u samim očnim dupljama).
Poseban pregled je MDCT paranazalnih šupljina, to jest, sinusa (u 3 D ravni), jer se na taj način jasno vidi kavitet nosne šupljine i svih paranazalnih šupljina, regija epifarinksa, kao i celokupna regija vrata sa posebnim akcentom na pregled larinksa (grkljana). Pregled sinusa rentgenom danas se u modernoj medicini smatra za stručnu grešku, jer bez CT pregleda sinusa nema ozbiljne dijagnostike patologije sinusa.
SREDNJE I UNUTRAŠNJE UHO. Ono na čemu posebno insistiram, pored skernerskog pregleda sinusa i očne duplje, je pregled temporalnih kostiju, odnosno srednjeg i unutrašnjeg uha. Taj pregled je jako važan jer mnogi ljudi sa simptomima kao što su vrtoglavice, zujanje u uhu ili curenje iz uha, krenu sa lečenje “narodnim“ lekovima i bez postojanja tačne dijagnoze. Jedino se skenerskom dijagnostikom obezbeđuje jasna i precizna slika na osnovu koje ORL specijalista ili ORL hirurg dobijaju nedvosmislenu informaciju šta je u pitanju ako čovek ima neki patološki supstrat u unutrašnjem ili pogotovu srednjem uhu.
PREGLED HIPOFIZE. Za pregled hipofize je magnetno-rezonantni pregled na prvom mestu, međutim ukoliko on nije moguć, kod pacijenata koji imaju veštački kuk, pejsmejker ili neku drugu kontraindikaciju za magnetno-rezonatni pregled, onda je rešenje da se uradi skener sa obaveznom upotrebom kontrasta.
U slučaju bilo kakvih tegoba u abdomenu, kičmi, maloj karlici ili grudnom košu u postavljanjuu dijagnoze mora se početi sa skenerom. Visoku senzitivnost skenerski pregledi ostvaraju u ranoj dijagnostici tumorskih promena u plućima, pankreasu, bubrezima i nadbubrezima, kao i u preciznoj detekciji svih patoloških promena u koštanom sistemu (primarni ili sekundarni tumori, tj.metastaze).

MULTISLAJSNI SKENERI “MANJE ZRAČE” NEGO OBIČNI
Zabluda je da nova genaracija multislasnih skenera znači i više zračenja za pacijente. Situacija je upravo obrnuta, snimanje novim skenerima je znatno brže, pa je time smanjeno vreme izloženosti pacijenta zračenju.