SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU

Ultrazvuk Beograd Cenovnik

Ultrazvučni Pregledi Dijagnostika

Ultrazvuk/Ultrazvučni Pregled Beograd

predstavlja jednostavnu i apsolutno bezbednu dijagnostičku metodu.

Ultrazvukom mogu da se otkriju stanja koja po pacijentna mogu da budu od životne važnosti tako da dijagnostika u samoj ambulanti daje rezultate.

Dijagnoza ultrazvukom je nezamenjiv metod koji odmah upućuje pacijenta da dalji tok lečenja a lekarima daje odlične rezultate dijagnoze.

Soldo Medicina poseduje jedan najsavremenijih ultrazvukova poslednje generacije i stručno osoblje visokokvalifikovano da obavi ultrazvučni pregled i da pravu dijagnozu na osnovu rezultata i uputi na dalje preglede ili lečenje.

ultrazvuk pregledi cenovnik

Zakazivanje, snimanje i tumačenje završavaju se u jednom danu.

 

 

 

 

Ultrazvuk Dojke 

4.000 dinara

Ultrazvuk Abdomena

4.000 dinara

Ultrazvuk Trbušne Aorte

4.000 dinara

Ultrazvuk Aksile

4.000 dinara

Ultrazvuk Ginekološki

4.000 dinara

Ultrazvuk Štitne Žlezde

4.000 dinara

Ultrazvuk Mekih Tkiva

4.000 dinara

Ultrazvuk Limfnog Sistema

4.000 dinara

Ultrazvuk Srca

4.500 dinara

Ultrazvuk Urološki

4.000 dinara

Ultrazvuk Kukova

4.000 dinara

Ultrazvuk C N S -a

4.000 dinara

 
 

Dopler Krvnih Sudova Ruku

5.000 dinara

Dopler Krvnih Sudova Nogu

5.000 dinara

Dopler Krvnih Sudova Vrata Transkranijalni

5.000 dinara

Dopler Krvnih Sudova Glave Ekstrakranijalni

6.000 dinara