Generala Horvatovića 28
11000 Belgrade
+381 62 244 100
+381 11 644 1206
Pon - pet: 8.30 - 20.00
Sub: 8.30 - 14.00

DR DRAGOMIR JOVANOVIĆ

Ginekolog

Biografija

Mr.sci dr Dragomir Jovanovic,rodjen 1965.godine na GAK Narodni front u Beogradu.Osnovnu skolu Sveti Sava i XIV beogradsku gimnaziju na Vracaru u Beogradu,zavrsio kao nosilac diplome Vuk Stefanovic Karadzic sa odlicnim uspehom. Medicinski fakultet u Beogradu,zavrsio u apsolventskom roku 22.02.1991.godine,sa prosecnom ocenom 8,93.Specijalizaciju iz ginekologije i akuserstva zavrsio na GAK N.front,a specijalisticki ispit polozio sa odlicnom ocenom,1996 godine.Magistrirao na Med.fak. u Beogradu na prospektivnoj studiji:Chlamidia trachomatis u zapaljenskim oboljenjima zena generativnog doba,sa ocenom 10 (deset),odbranio magistarski rad 2003 godine.

Profesionalne veštine

Ginekolog
99 %

Iskustvo

Od 1996 godine,radi kao lekar specijalista,ginekolog-akuser,na GAK N.front u Beogradu.Od 2001.godine radi na odeljenju steriliteta,a od 2019. godine ima zvanje sefa odseka Ambulante steriliteta GAK N.front.
U profesionalnoj karijeri uradio preko 4000 histerosalpingografija-HSG i vise od 3000 laparoskopskih i histeroskopskih operacija u cilju pripreme pacijenata za program VTO-van telesne oplodnje.

U Soldo medicini radi histerosalpingografije-HSG, sve vrste UZ i ginekoloskih pregleda kao i konsultativne preglede.

Kontaktirajte nas