SOLDO MEDICINA: KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA NA JEDNOM MESTU

VRHUNSKA OPREMA, STRUČNI I ISKUSNI KADROVI

SOLDO MEDICINA je zdravstena ustanova-poliklinika koju je osnovao dr Savo Soldo, 1992. god. sa namerom da pacijentima pruži najkompletniju i najbržu dijagnostiku kao preduslov svakog uspešnog lečenja. Za te namene nabavljena je najsavremenija oprema tako da je SOLDO MEDICINA bila prva privatna ustanova koja je imala vlastiti skener, zatim rentgen, mamograf, najsavremenije ultra zvučne aparate i drugu opremu za kvalitetnu dijagnostiku. Osim najsavremenije opreme, SOLDO MEDICINA je svoj rad bazirala i na vrhunskim stručnjacima sa bogatim iskustvom. Takvo opredeljenje SOLDO MEDICINA je zadržala do današnjih dana i to je ono po čemu je pacijenti prepoznaju.